Privacy Policy

Door een bestelling te plaatsen bij MajaKiddo, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. MajaKiddo zal de gegevens van de klant niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.